Thùng carton đựng trứng – In Viễn Đông

IN THÙNG CARTON - IN HỘP CARTON

Thùng carton đựng trứng

Dây truyền khung đựng trứng carton tại công ty Viễn Đông.Các mẫu thùng, khung và hộp đựng trứng khác tại công ty Viễn Đông.
Nhà cung cấp: CTY Cổ Phần Viễn Đông

Có sẵn: Có sẵn

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Lên đầu