thùng carton đựng nước mắm – In Viễn Đông

IN THÙNG CARTON - HỘP CARTON

thùng carton đựng nước mắm

Thùng carton đựng nước mắm với đáy rộng thân cao dùng để chứa nước mắm.Thùng carton đựng nước mắm với tiêu chuẩn USA.
Nhà cung cấp: CTY Cổ Phần Viễn Đông

Có sẵn: Có sẵn

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Lên đầu