Thùng carton đựng giấy a4 – In Viễn Đông

Thùng carton đựng giấy a4

Mẫu thùng carton đơn giản đựng mọi thứ cũng có thể dùng để đựng những bọc giấy a4.Các mẫu thùng carton đựng giấy a4 khác tại công ty Viễn Đông.Các...
Nhà cung cấp: CTY Cổ Phần Viễn Đông

Có sẵn: Có sẵn

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Mẫu thùng carton đơn giản đựng mọi thứ cũng có thể dùng để đựng những bọc giấy a4.

Các mẫu thùng carton đựng giấy a4 khác tại công ty Viễn Đông.

Các kích thước hộp

33x27x29

38x27x17

25x25x20

12x16x05

15x10x10

11,5x10x12

18x16x11

16x8x18,5

Tags sản phẩm:
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan

Lên đầu