thùng carton đựng chứng từ – In Viễn Đông

IN THÙNG CARTON - IN HỘP CARTON

thùng carton đựng chứng từ

Thùng carton đựng chứng từ hoặc sổ sách tại công ty Viễn Đông.Các mẫu thùng carton đựng chứng từ, giấy tờ tương tự khác.Các kích thước hộp33x27x2938x27x1725x25x2012x16x0515x10x1011,5x10x1218x16x1116x8x18,5
Nhà cung cấp: Hộp carton Viễn Đông

Có sẵn: Có sẵn

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Thùng carton đựng chứng từ hoặc sổ sách tại công ty Viễn Đông.

Các mẫu thùng carton đựng chứng từ, giấy tờ tương tự khác.

Các kích thước hộp

33x27x29

38x27x17

25x25x20

12x16x05

15x10x10

11,5x10x12

18x16x11

16x8x18,5

Tag sản phẩm:

Lên đầu